MC

TRIỆU PHÚC NGUYÊN

Tin tôi đi! Bạn cần 1 MC dẫn dắt bằng cảm xúc, có thể truyền tải nguồn năng lượng tích cực bằng ngôn từ và mang đến trải nghiệm khác biệt cho Sự kiện của bạn. Chứ bạn sẽ không cần người MC chỉ lên nhìn kịch bản và đọc đúng không?