Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện thật hay mà tôi đã trải qua trong suốt quá trình gắn bó với công việc MC của mình!